Nabór na stanowisko – Doradca Zawodowy

FUNDACJA „HEALTH&EDUCATION” CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ul. Nowy Świat 33,57-300 Kłodzko, W związku z realizacją projektu pt. „To my kształcimy najlepiej w zawodach medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 ogłasza nabór na stanowisko : Doradca zawodowy w …

HIPOKRATES – i Ty możesz być mistrzem

Fundacja „HEALTH&EDUCATION” CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO z siedzibą w Kłodzku , ul. Nowy Świat 33 była realizatorem projektu: ,,HIPOKRATES – i Ty możesz być mistrzem” Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie …

Kształcimy zawodowców

Fundacja „HEALTH&EDUCATION” CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO z siedzibą w Kłodzku , ul. Nowy Świat 33 była realizatorem projektu: ,,Kształcimy zawodowców’’ Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Medycznego Centrum Kształcenia zawodowego …

Budowa budynku Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku-etap I

Fundacja „HEALTH&EDUCATION” CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO z siedzibą w Kłodzku, ul. Nowy Świat 33 była realizatorem projektu: ,,Budowa budynku Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku-etap I’’ Projekt współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   Celem projektu była budowa …

TO MY KSZTAŁCIMY NAJLEPIEJ W ZAWODACH MEDYCZNYCH

Aktualnie Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU
poszukują kandydatów na stanowisko

Fizjoterapeuty

Miejsce pracy: Duszniki-Zdrój lub Kudowa-Zdrój (możliwość wyboru