Protetyk słuchu

MEDYCZNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

protetyk
słuchu*
Z DODATKOWYM SZKOLENIEM
„Strategia marketingowa wprowadzania produktu na rynek” NOWOŚĆ!

* w organizacji

 

Opis kierunku

Słuchacz kierunku protetyk słuchu jest przygotowywany świadczenia usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu:

 • wykorzystywania w praktyce wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu;
 • wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;
 • analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;
 • dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;
 • sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;
 • prowadzenia działań profilaktycznych promujących edukację zdrowotną.

Perspektywy zatrudnienia:

 • firmach i przedsiębiorstwach projektujących i wytwarzających aparaty słuchowe
 • systemach komunikacji scenicznej
 • prywatnych pracowniach protetycznych
 • szpitalach
 • klinikach
 • gabinetach protetyki słuchu
 • pracowniach serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego
 • firmach jako doradca klienta
 • we własnym gabinecie (dopasowywanie i sprzedaż pomocy słuchowych)

Dodatkowo słuchacze naszej szkoły poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka obcego medycznego (do wyboru niemiecki, angielski) przygotowany jest do pracy za granicą, a obowiązkowe zajęcia z języka migowego ułatwią pracę z osobami niesłyszącymi.

Słuchaczom wydajemy:

 • legitymację
 • zaświadczenia do instytucji m.in. ZUS, KRUS, US, PEFRON

Czesne:

 • Szkoła w Kłodzku: 0 zł
 • Szkoła w Nysie: 0 zł
Charakterystyka

Typ szkoły policealna
Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana!)
Tryb nauczania weekendowy, wieczorowy, dzienny, zaoczny
Czas trwania 2 lata (4 semestry) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
Uzyskany zawód Protetyk słuchu
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Absolwenci otrzymują certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach UE

Uwaga! Dodatkowo dajemy szansę skorzystania z funduszy UE:

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy 10 letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych
 • Wysoką zdawalność egzaminów państwowych
 • Nauka w najnowocześniejszym budynku
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
 • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli praktyków
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Wyrozumiała i otwarta na potrzeby słuchaczy kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracji szkoły