technik dentystyczny

MEDYCZNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

technik
dentystyczny
Z DODATKOWYM SZKOLENIEM
„Projektowanie w systemie CAD/CAM” NOWOŚĆ!

Opis kierunku:

Słuchacz kierunku technik dentystyczny jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania i naprawy wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy:

 • wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii zgodnie z projektem klinicznym oraz na
 • podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
 • wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn z zastosowaniem nowoczesnej aparatury i materiałów zgodnie z projektem klinicznym oraz na
 • podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę lub inną osobę na podstawie posiadanych kwalifikacji;
 • naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy na zlecenie lekarza dentysty lub lekarza.

Perspektywy zatrudnienia:

To kolejny zawód w ofercie naszej szkoły na który zawsze jest i będzie zapotrzebowanie. Dane statystyczne wskazują, że każdego roku zwiększa się liczba osób dbających o zęby. Jest to zawód dający wiele satysfakcji i wysokie zarobki oraz możliwości zatrudnienia zarówno w kraju jaki i za granicą m.in. w:

 • pracowniach protetycznych lub ortodoncyjnych
 • gabinetach protetycznych
 • laboratoriach ortodontycznych
 • profesjonalnych Klinikach Stomatologicznych
 • szpitalnych Oddziałach Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Centrach Stomatologiczno – Protetycznych
 • rozwijających się laboratoriach i klinikach stomatologicznych w kraju
 • laboratoriach i klinikach stomatologicznych za granicą

Słuchaczom wydajemy:

 • legitymację
 • zaświadczenia do instytucji m.in. ZUS, KRUS, US, PEFRON

Czesne:

 • Szkoła w Kłodzku: 0 zł
 • Szkoła w Nysie: 0 zł
Charakterystyka
Typ szkoły policealna
Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana!)
Tryb nauczania  dzienny
Czas trwania 2,5 lata (5 semestrów) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
Uzyskany zawód Technik dentystyczny
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Absolwenci otrzymują certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach UE

Uwaga! Dodatkowo dajemy szansę skorzystania z funduszy UE:

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy 10 letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych
 • Wysoką zdawalność egzaminów państwowych
 • Nauka w najnowocześniejszym budynku
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
 • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli praktyków
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Wyrozumiała i otwarta na potrzeby słuchaczy kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracji szkoły