Asystentka stomatologiczna

MEDYCZNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

asystentka
stomatologiczna*
Z DODATKOWYM SZKOLENIEM
„Profesjonalna asysta implantologiczna” NOWOŚĆ!

* w organizacji

 

Opis kierunku

Słuchacz kierunku asystentka stomatologiczna jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie asystowania lekarzowi dentyście i utrzymania gabinetu w gotowości do pracy:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
 • przygotowywania i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii;
 • przygotowania, konserwowania, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Perspektywy zatrudnienia:

Asystentka stomatologiczna to nowa oferta skierowana do osób planujących pracę w zespole dentystycznym do której obowiązków należeć będzie m.in. zapewnienie przeprowadzania zabiegów zgodnie z wymaganiami i procedurami higienicznymi. Jest to zawód cieszący się dużym zainteresowaniem spowodowanym rosnącą renomą tego zawodu i wciąż wzrastającego zapotrzebowania na usługi profesjonalnej pomocy dentystycznej. Rozpoczynamy kształcenie w tym zawodzie, ponieważ wiemy, że nasi absolwenci bez problemu znajdą pracę m.in. w:

 • prywatnych gabinetach dentystycznych
 • państwowych gabinetach dentystycznych
 • klinikach stomatologicznych
 • rejestracjach medycznych
 • szpitalnych oddziałach chirurgii twarzowo-szczękowej

Dodatkowo absolwent naszej szkoły poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka obcego medycznego (do wyboru: angielski, niemiecki) przygotowany jest do pracy za granicą, a obowiązkowe zajęcia z języka migowego ułatwią pracę z osobami niesłyszącymi.

 

Słuchaczom wydajemy:

 • legitymację
 • zaświadczenia do instytucji m.in. ZUS, KRUS, US, PEFRON

Czesne:

 • Szkoła w Kłodzku: 0 zł
 • Szkoła w Nysie: 0 zł
Charakterystyka

Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana!)
Tryb nauczania weekendowy, wieczorowy, dzienny
Czas trwania 1 rok (2 semestry) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
Uzyskany zawód Asystentka stomatologiczna
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Absolwenci otrzymują certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach UE

Uwaga! Dodatkowo dajemy szansę skorzystania z funduszy UE:

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy 10 letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych
 • Wysoką zdawalność egzaminów państwowych
 • Nauka w najnowocześniejszym budynku
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
 • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli praktyków
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Wyrozumiała i otwarta na potrzeby słuchaczy kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracji szkoły

 

* w organizacji