Bądź kimś więcej niż tylko absolwentem!

W naszej szkole rozpoczyna się kolejny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „To my kształcimy najlepiej w zawodach medycznych”.

W ramach tego projektu Słuchacze naszych szkół mają możliwość korzystania:

– z zajęć grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowy, które obejmować będą między innymi:

a) warsztaty z zakresu samopoznania, kompetencji interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, kreatywności,

b) warsztaty z zakresu aktywnych technik szukania pracy

c) zajęcia indywidualne dotyczące określenia barier i predyspozycji zawodowych, sporządzania planu kariery i tworzenia dokumentów aplikacyjnych

– z zajęć grupowych z trenerem przedsiębiorczości

– z płatnych praktyk zawodowych, w których Słuchacz otrzymuje „stypendium stażowe” w kwocie 2070 zł.

Wszelkie informację uzyskacie Państwo w sekretariacie szkoły pokój 107.