16 rocznica wstąpienia do UE

Dzisiaj mija 16 lat odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Dzięki integracji ze wspólnotą Polacy stali się częścią wielkiej społeczności europejskich narodów. Unia Europejska zapewniła wszystkim państwom członkowskim poziom dobrobytu, jakiego nigdy wcześniej nie było, swobodę przemieszczania się, możliwości mieszkania i pracy w krajach Unii. Integracja stworzyła również możliwość …

Komunikat dotyczący dyplomów i suplementów

Kłodzko, dnia 27 marca 2020 roku KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DYPLOMÓW I SUPLEMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE Szanowni Absolwenci! Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 spowodowało, że ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo niemożliwe jest fizyczne odebranie przez Państwa dyplomów i suplementów …