Klauzula

MEDYCZNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Klauzula

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku, jako administratora danych, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych oraz przekazywanie swoich danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.

Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podane przez siebie dane kontaktowe informacji handlowych przesyłanych przez Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku, oraz przekazywanie swoich danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Zgoda ma charakter dobrowolny i może być odwołana w każdym czasie.