Komunikat dotyczący dyplomów i suplementów

Kłodzko, dnia 27 marca 2020 roku

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
DYPLOMÓW I SUPLEMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Szanowni Absolwenci!

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 spowodowało, że ze względu
na Państwa i nasze bezpieczeństwo niemożliwe jest fizyczne odebranie przez Państwa dyplomów
i suplementów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Dostosowując się do powyższych zaleceń oraz uwarunkowań prawnych m.in. z zakresu ochrony danych osobowych proponujemy rozwiązanie polegające na elektronicznym otrzymaniu przez Państwa wyżej wymienionych dokumentów.

Co należy zrobić?
1. Napisz e-maila na adres : medyczna.klodzko@centrum-edukacji.com
• Tytuł e-maila: Imię i nazwisko
• Treść e-maila: Wyrażam zgodę na wysłanie drogą elektroniczną (e-mail) mojego dyplomu i suplementu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
-Podpis / imię i nazwisko/
-PESEL /00000000000/
-Numer telefonu /000 000 000/
Co zrobimy my?
1. Wyślemy do Ciebie e-maila z zabezpieczonym hasłem plikiem (7zip)
2. Na numer telefonu wyślemy wiadomość SMS z hasłem do pliku.

Pamiętaj jeśli Twojego e-maila albo nr telefonu nie będziemy posiadać w dokumentacji szkoły niestety nie będziesz mógł otrzymać dokumentu w formie elektronicznej.

O osobistym odbiorze dyplomów powiadomimy Państwa w kolejnych komunikatach.

Dyrektor szkoły
dr Magdalena Krawiec