technik masażysta

MEDYCZNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

technik
masażysta

Z DODATKOWYM SZKOLENIEM
„Odnowa biologiczna w SPA & Wellnes” NOWOŚĆ!

 

Opis kierunku i perspektywy zatrudnienia:

Technik masażysta to zawód przygotowujący do wykonywania masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego, segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego, profilaktycznego. Absolwent naszej szkoły posiada uprawnienia do prowadzenia własnego gabinetu i samodzielnego wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Ponadto potrafi prowadzić formy i techniki masażu z pacjentami w różnych stanach chorobowych. Nasi absolwenci z licznymi sukcesami pracują m.in w :

 • szpitalach
 • przychodniach
 • sanatoriach
 • gabinetach odnowy biologicznej, SPA
 • gabinetach masażu
 • gabinetach kosmetycznych
 • placówkach oświatowo- wychowawczych
 • klubach sportowych
 • domach opieki społecznej
 • prowadząc własną działalność gospodarczą

Charakterystyka
Typ szkoły policealna
Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana!)
Tryb nauczania stacjonarny
Czas trwania 2 lata (4 semestry) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
Uzyskany zawód Technik masażysta
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Absolwenci otrzymują certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach UE

Uwaga! Dodatkowo dajemy szansę skorzystania z funduszy UE:

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy 10 letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych
 • Wysoką zdawalność egzaminów państwowych
 • Nauka w najnowocześniejszym budynku
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
 • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli praktyków
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Wyrozumiała i otwarta na potrzeby słuchaczy kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracji szkoły

Słuchaczom wydajemy:

 • legitymację
 • zaświadczenia do instytucji m.in. ZUS, KRUS, US, PEFRON

Czesne:

 • Szkoła w Kłodzku: 0 zł
 • Szkoła w Nysie: 0 zł