Technik ortopeda

MEDYCZNE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

technik
ortopeda*
Z DODATKOWYM SZKOLENIEM
„Podologia ortopedyczna” NOWOŚĆ!

* w organizacji

Opis kierunku
Słuchacz kierunku technik ortopeda jest przygotowywany do wykonywania zadań w zakresie wykonywania i dobierania przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych:

 • oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i zaopatrzenia w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza, specjalisty fizjoterapii oraz potrzebami pacjenta;
 • dobierania i stosowania procesu technologicznego do wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych oraz kierowania tym procesem;
 • dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych;
 • podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

Perspektywy zatrudnienia:

Technik ortopeda to nowa oferta naszej szkoły gwarantująca tak jak pozostałe kierunki w których kształcimy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie i możliwość rozwoju. Zdrowotne statystyki świata wskazują, że wzrasta ilość osób doznających urazów co powoduje zwiększone zapotrzebowanie na sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny- stąd nasi absolwenci będą mieli wiele możliwości zatrudnienia m.in.w:

 • oddziałach szpitalnych
 • przychodniach
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego
 • poradniach zaopatrzenia ortopedycznego
 • przyklinicznych i przyszpitalnych punktach dystrybucji sprzętu ortopedycznego
 • sklepach medycznych
 • w założonym przez siebie zakładzie usługowo - produkcyjnym produkującym drobny sprzęt ortopedyczny

Dodatkowo słuchacze naszej szkoły poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka obcego medycznego (do wyboru niemiecki, angielski) przygotowany jest do pracy za granicą, a obowiązkowe zajęcia z języka migowego ułatwią pracę z osobami niesłyszącymi.

Słuchaczom wydajemy:

 • legitymację
 • zaświadczenia do instytucji m.in. ZUS, KRUS, US, PEFRON

Czesne:

 • Szkoła w Kłodzku: 0 zł
 • Szkoła w Nysie: 0 zł
Charakterystyka

Typ szkoły policealna
Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana!)
Tryb nauczania weekendowy, wieczorowy, dzienny
Czas trwania 2 lata (4 semestry) - ferie oraz wakacje wolne od zajęć dydaktycznych
Uzyskany zawód Technik ortopeda
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Absolwenci otrzymują certyfikat w języku angielskim (Europass) honorowany przez pracodawców w krajach UE

Uwaga! Dodatkowo dajemy szansę skorzystania z funduszy UE:

Co nas wyróżnia?

 • Posiadamy 10 letnie doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych
 • Wysoką zdawalność egzaminów państwowych
 • Nauka w najnowocześniejszym budynku
 • Specjalistyczne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
 • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli praktyków
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Dogodne dni i godziny zajęć umożliwiające pogodzenie pracy zawodowej z nauką
 • Wyrozumiała i otwarta na potrzeby słuchaczy kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracji szkoły