Zarządzenie nr 5/03/2020 Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Kłodzku oraz Szkoły Policealnej MEDYK